Informace o projektu

Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum

Flood Education and Research Center

OP-VK, 2.4, Partnerství a sítě

registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0040

 

Partneři projektu:

- Ekonomicko-správní fakulta MU

- Stavební fakulta VUT v Brně

- Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

 

Zahájení projektu: 1. 6. 2011

 

Cíle projektu

Cíl č. 1: Komunikační a interaktivní platforma

Vytvoření podmínek pro neformální setkávání a spolupráci pro odbornou veřejnost (akademické a výzkumné pracovníky), studenty a veřejný sektor v oblasti vodohospodářství (ESF MU, Stavební fakulty VUT v Brně, VÚV TGM, v.v.i., podniky povodí) včetně jeho ekonomických, sociálních, veřejnosprávních a stavebně-technických aspektů.

 

Cíl č. 2: Podpora školících aktivit v oblasti vodního hospodářství

Realizace odborných a vzdělávacích seminářů, workshopů, praxí a stáží pro graduální i doktorské studenty a pracovníky žadatele a partnerů (ESF MU, Stavební fakulty VUT v Brně a VÚV TGM, v.v.i.) síťovými partnery s cílem zvýšit kompetence v oblasti vzájemné spolupráce a transferu znalosti v problematice vodního hospodářství a protipovodňové ochrany.

 

 

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského prezenčního studia na ESF MU, studenti bakalářského a navazujícího prezenčního magisterského studia na ESF MU a FAST VUT v Brně, kteří se zabývají protipovodňovou problematikou, nebo jim je tato problematika blízká a chtěli by se jí zabývat v budoucnu. Dále jsou cílovou skupinou doktorští studenti na ESF MU a FAST VUT v Brně a také akademičtí a ostatní pracovníci ESF MU a FAST VUT v Brně a pracovníci VÚV TGM, v.v.i. zabývající se protipovodňovou problematikou.

 

Klíčová aktivita: Komunikační a interaktivní platforma

Tato aktivita vytváří komunikační a interaktivní platformu pro studenty vysokých škol, odbornou veřejnost, další pracovníky vysokých škol, veřejný a podnikatelský sektor pro koordinaci aktivit ve vodním hospodářství s hlavním důrazem na segment praxí a stáží v předmětné oblasti. Díky vzniku platformy bude možné daleko lépe koordinovat nastavení praxí a stáží včetně jejich zpětné vazby. Dále bude v rámci této aktivity probíhat zpracování sborníků. Takto vytvořené materiály budou dlouhodobě využívány studenty VŠ v graduálním i doktorském studiu jako podklady jejich praxí a stáží. Pomohou umožnit nastavení dlouhodobé spolupráce partnerských organizací, a pomohou v její kontinuitě. Alespoň jednou za semestr proběhne tematické neformální setkání platformy, kde se budou upevňovat její vazby a případně konzultovat aktuální témata v rámci projektu. V rámci dané aktivity budou realizovány zahraniční konzultace a pracovní návštěvy na Slovensku a v Rakousku na sesterských organizacích jako je např. Stavebná fakulta STU a Technische Universitat Wien a návštěvy významných vodohospodářských staveb s protipovodňovou funkcí jako je např. Gabčíkovo. Proběhnou dvě delší sedmidenní zahraniční cesty, při nichž deset členů realizačního týmu navštíví nejvýznamnější evropská pracoviště v oblasti vodního hospodářství a protipovodňové ochrany v EU. Bude se jednat o tyto subjekty Graz University of Technology (Rakousko), University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (Rakousko), University of Liege (Belgie), Danish Hydraulic Institute (pobočka v Německu), Technische Universität Dresden (Německo), Electricité de France (Francie), Pöyry Infra AG (Švýcarsko).