Kulturní památky a povodně

07.02.2014

Tématem se mináře je ochrana památek před povodněmi, popř. dopady povodní na kulturní dědictví v ČR. Na semináři budou přednášet zástupci Národního památkového ústavu, České geologické služby a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

Seminář se koná dne 26.2. 2014 v brněnské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

Více informací v sekci Akce projektu